64 cuốn sách hay về cuộc sống và kinh doanh
Hãy đừng ngại ngần vì ... chúng quá nhiều, mà hãy tự hỏi rằng bạn sẽ dùng chúng vào những điều gì trong cuộc sống nhé. Chúc các bạn thành công !
 
1. Con cái chúng ta đều giỏi

3. Ước mơ của bạn nhất định thành hiện thực

26. Dạy con làm giàu - Tập 1, Tập 2, Tập 3, Tập 4, Tập 5
http://www.ziddu.com/downloadlink/11021818/DayconlamgiauT12345-SachADN.rar

27. Ai lấy miếng Phomat của tôi - Chuyện ngụ ngôn về miếng phomat
http://www.ziddu.com/downloadlink/11021796/Chuyenngungonvemiengphomat-SachADN.rar

32. Người đàn ông đến từ sao hỏa - Đàn bà đến từ sao kim
http://www.ziddu.com/downloadlink/11021743/danongdentusaoHoadanbadentusaoKim-SachADN.rar

35. Những điều người ta không dạy bạn tại trường kinh doanh Harvard
http://www.ziddu.com/downloadlink/11021726/guoitakhongdaybantaiTruongKinhDoanhHarvard-SachADN.rar

42. Ước mơ của bạn nhất định thành hiện thực
http://www.ziddu.com/downloadlink/11021595/Uocmocuabannhatdinhthanhhienthuc-SachADN.rar

46. Tư duy tích cực - Bạn chính là những gì bạn nghĩ
http://www.ziddu.com/downloadlink/11021547/TuDuyTichCuc-BanChinhLaNhungGiBanNghi-SachADN.rar

49. 7 Aha giải tỏa Stress và khơi nguồn sáng tạo
http://www.ziddu.com/downloadlink/11021500/7_AHAGiaiToaStressVaKhoiNguonSangtao-SachADN.zip

50. Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới
http://www.ziddu.com/downloadlink/11021499/Nguoibanhangvidainhatthegioi-SachADN.rar

51. Những người phụ nữ làm thay đổi thế giới
http://www.ziddu.com/downloadlink/11021495/Nhungnguoiphunulamthaydoithegioi-dd-SachADN.rar

53. Nơi nào có ý trí, nơi đó có con đường
http://www.ziddu.com/downloadlink/11021468/Noi_nao_co_y_chiFullversion-SachADN.rar

55. Những bài học cuộc sống dùng cho máy Black Berry
http://www.ziddu.com/downloadlink/11021455/NhungBaiHocCuocSong_BlackBerryVersion-SachADN.rar

62. Điều kỳ diệu của thái độ sống
 

VIETINTEC - 01/09/2010
Tin liên quan