Máy chủ ảo (VPS)
Dòng Virtual Private Servers mới nhất của Chúng tôi là một giải pháp lý tưởng cho những khách hàng muốn kết hợp sức mạnh của máy chủ chuyên dụng với tính hợp lý và tính bình dị của tài khoản hosting dùng chung. Virtual Private Servers cung cấp cho bạn sự truy nhập tới môi trường máy chủ dùng riêng của mình ở mức gốc. Toàn quyền quản lý các chức năng đã được hỗ trợ sẵn trên hệ thống. Bạn có thể kiểm tra tài nguyên server chính kèm với mỗi VPS (Dung lượng, băng thông, RAM, CPU) và các tính năng máy ảo của bạn (hệ điều hành, IP tĩnh). Với Virtuozzo Power Panel, tích hợp vào mỗi VPS, bạn sẽ có user truy cập gốc (root user) vào máy chủ của bạn và sẽ có thể cài đặt bất kỳ phần mềm có thể được chạy trên hệ điều hành được lựa chọn.
Thông tin dịch vụ Máy chủ ảo (VPS)
Thông tin Base VPS Regular VPS Ultra VPS Supper VPS
CPU Proportional Proportional Proportional Proportional
RAM 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB
Dung lượng 20 GB 40 GB 80 GB 160 GB
Băng thông 400 GB 800 GB 1 600 GB 3 2000 GB
Hệ thống máy chủ Linux Linux Linux Linux
Vị trí server VN VN VN VN
Số lượng IP 1 1 1 1
Phí đăng kí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Đăng ký 6 tháng 600 000 VNĐ/Tháng 1 100 000 VNĐ/Tháng 1 700 000 VNĐ/Tháng 2 800 000 VNĐ/Tháng
Đăng ký 12 tháng 580 000 VNĐ/Tháng 1 070 000 VNĐ/Tháng 1 650 000 VNĐ/Tháng 2 750 000 VNĐ/Tháng
Đăng ký 24 tháng 570 000 VNĐ/Tháng 1 050 000 VNĐ/Tháng 1 610 000 VNĐ/Tháng 2 700 000 VNĐ/Tháng
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký