BOFFICE Giải pháp quản lý doanh nghiệp
    
Quản trị dự án là một quá trình thực hiện các hoạt động hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm soát các giai đoạn của một dự án từ khâu hình thành, thẩm định, triển khai và vận hành dự án theo một mục tiêu nhất định, đến đánh giá hiệu quả đạt được của dự án trong từng thời kỳ và trong cả thời hạn đầu tư , đồng thời phối hợp các giai đoạn của dự án với nhau làm cho dự án hoạt động nhịp nhàng và có hiệu quả cao.


Quản trị dự án là một quá trình thực hiện các hoạt động hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm soát các giai đoạn của một dự án từ khâu hình thành, thẩm định, triển khai và vận hành dự án theo một mục tiêu nhất định, đến đánh giá hiệu quả đạt được của dự án trong từng thời kỳ và trong cả thời hạn đầu tư , đồng thời phối hợp các giai đoạn của dự án với nhau làm cho dự án hoạt động nhịp nhàng và có hiệu quả cao.

Để đảm bảo tính hiệu quả và thành công, dự án phải được phân tích, đánh giá trong suốt quá trình thực hiện. Điều này đòi hỏi người quản trị cũng như nhân sự tham gia dự án phải luôn được cập nhật thông tin và nắm rõ tiến trình, yêu cầu thực hiện dự án. CRM là một trong những modules của hệ thống phần mềm Quản trị Doanh Nghiệp với những tính năng nổi bật sau:
          o Giải pháp quản trị trực tuyến cho phép cập nhật, tổng hợp thông tin trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo quản lý hiệu quả nhất.
          o Cho phép quản lý cùng 1 lúc nhiều dự án khác nhau: có khả năng tích hợp các dự án làm giảm chi phí nhân lực hành chính;
          o Dễ dàng tích hợp với các ứng dụng của nhà cung cấp khác;
          o Giao diện đồ hoạ và sử dụng Tiếng Việt thuận tiện cho người sử dụng;
          o Cơ chế bảo mật tin cậy, phân quyền sử dụng tuỳ theo yêu cầu của doanh nghiệp.

       

      GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG VÀ PHÂN HỆ CỦA PHẦN MỀM

      1. Quản trị hệ thống:

      - Quản lý nhân sự: khai báo,đăng ký người sử dụng (nhân viên) trong hệ thống. Quản lý thông tin cá nhân của nhân viên trong công ty như: họ tên, địa chỉ, điện thoại, mức lương…

      - Phân quyền người dùng : phân quyền theo nhiều cấp trong hệ thống, phân quyền đến từng chức năng của chương trình. Việc phân quyền giúp người quản lý phân chia công việc cũng như theo dõi, kiểm tra công việc và tiến độ làm việc của từng nhân viên thực hiện dự án. Nhân sự tham gia dự án có thể được bổ sung hoặc xóa bỏ khi cần thiết

      - Quản lý tham số hệ thống, các tham số mặc định: quản lý thông tin cơ bản của đơn vị như: tên, địa chỉ, điên thoại, website, mã số thuế… phục vụ cho việc in ấn báo cáo trong quá trình sử dụng.

      - Theo dõi đăng nhập, sử dụng chương trình của nhân viên.

      - Lập và quản lý các thông báo trong nội bộ công ty (chức năng có tác dụng như một bảng tin điện tử): giúp cho mọi người trong công ty, trong dự án có thể thông báo cho nhau một cách nhanh chóng chính xác, thuận tiện.

      2.Hệ thống phần mềm quản lý dự án

        Quản lý danh mục công việc và quản lý khối lượng.
      - Dữ liệu có thể được dán vào danh sách công việc từ bảng tính Excel
      - Nhập trực tiếp dữ liệu từ bàn phím thông qua hệ thống định mức công bố mới của Bộ Xây dựng theo nghị định 99/2007/NĐ-CP và các đơn giá tham khảo của 64 tỉnh thành.
      - Hỗ trợ bóc tách tiên lượng qua biểu thức, theo dài – rộng – cao, phần mềm có sẵn thư viện hình học hỗ trợ bóc tách tiên lượng.
      - Hỗ trợ việc lập dự toán tương tự như các phần mềm lập dự toán chuyên nghiệp (CE 8.0…)

      3. Quản lý thông tin của dự án

      - Thông tin chung
      - Quyết định đầu tư, các quyết định đầu tư bổ sung hoặc điều chỉnh
      - Quyết định phê duyệt TKKT-TDT và các quyết định phê duyệt bổ sung hoặc điều chỉnh
      - Quản lý các văn bản, hồ sơ kỹ thuật liên quan đến dự án.

      4. Quản lý nhà thầu – gói thầu

      - Quản lý danh sách nhà thầu
      - Quản lý các hợp đồng và công nợ

      5. Quản lý quá trình tạm ứng, thanh – quyết toán vốn

      - Tạm ứng theo giai đoạn
      - Thanh toán vốn theo biên bản nghiệm thu
      - Quyết toán vốn, quyết toán theo Hạng mục và quyết toán toàn bộ.

      6. Quản lý tiến độ

      - Quản lý toàn bộ tiến trình của dự án một cách trực quan thông qua sơ đồ trực quan. Tiến độ kế hoạch của từng hạng mục cũng như từng công việc của dự án được cập nhật trực tiếp trong phần mềm hoặc cập nhật trực tiếp từ dữ liệu phần mềm lập dự toán
      - Trong quá trình thực hiện dự án người dùng có thể theo dõi qua sơ đồ để so sánh được tiến độ thực hiện và tiến độ kế hoạch
      - Thông qua các báo cáo nghiệm thu, thanh – quyết toán và biểu đồ tài chính để thấy được tình hình giải ngân cho các gói thầu đã hoàn thành.
      Quản lý chứng từ mua bán và các văn bản pháp lý liên quan
      - Quản lý chứng từ mua, bán phục vụ dự án
      - Quản lý các văn bản pháp lý liên quan đến dự án, ban quản lý dự án

Tin liên quan