VIT Reseller
Reseller hosting là gói dịch vụ dùng cho các đơn vị , công ty hoạt động trong lãnh vực web, cung cấp hosting, thiết kế website có nhu cầu hosting tốt, chất lượng cao, và đầy đủ tính năng kỹ thuật. Yêu cầu sự bảo mật thông tin, độc lập kinh doanh với các dịch vụ.
Các đặc tính của Cpanel Reseller Hosting:
  1. Tự tạo các dịch vụ Hosting riêng với các thông số kỹ thuật riêng ( dung lượng, băng thông, số lượng email,….)
  2. Quản lý accounts :Thêm, Xóa, Sửa .., thay đổi password.
  3. Quy định bảng giá riêng đối với dịch vụ hosting của bạn
  4. Có quyền Admin quản lý hệ thống Reseller, đồng thời các Account được tạo cũng có hệ thống quản lý riêng ( WebHost Manager, Cpanel cho Unix Hosting, Plesk cho Windows Hosting )
Thông tin gói VIT Reseller
Thông tin Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4
Tên miền Add/On Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền Alias Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền con Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Hệ thống máy chủ Linux Linux Linux Linux
Vị trí server VN VN VN VN
Dung lượng 30 GB 45 GB 60 GB 70 GB
Băng thông 300 GB 450 GB 600 GB 700 GB
Email Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
FTP/Cơ sở dữ liệu Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Phí đăng kí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Đăng ký 6 tháng 675 000 VNĐ/Tháng 865 000 VNĐ/Tháng 1 055 000 VNĐ/Tháng 1 435 000 VNĐ/Tháng
Đăng ký 12 tháng 650 000 VNĐ/Tháng 845 000 VNĐ/Tháng 1 025 000 VNĐ/Tháng 1 400 000 VNĐ/Tháng
Đăng ký 24 tháng 635 000 VNĐ/Tháng 825 000 VNĐ/Tháng 1 000 000 VNĐ/Tháng 1 370 000 VNĐ/Tháng
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký