Mega share hosting
MegaShare Hosting là gói dịch vụ web hosting chuyên nghiệp có máy chủ đặt tại Việt Nam với đường truyền tốc độ cao, tài nguyên lớn phục vụ chuyên về lưu trữ và chia sẻ. MegaShare cũng thích hợp với việc xây dựng hệ thống lưu trữ và chia sẻ dữ liệu dùng riêng hoặc truyền tải file dữ liệu giữa các chi nhánh với nhau một cách dễ dàng, nhanh chóng thuận tiện và bảo mật. MegaShare phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ muốn có một hệ thống lưu trữ và chia sẻ dữ liệu lớn nhưng lại tiết kiệm được chi phí
Các đặc tính của MegaShare Hosting:
  1. Dung lượng lưu trữ và băng thông lớn đến 5.000 Gb
  2. Hỗ trợ tốt các website phục vụ up/download film và music
  3. Không hỗ trợ mailbox và hệ thống cơ sở dữ liệu
  4. Chi phí hợp lý
Thông tin gói Mega share hosting
Thông tin MegaStarter MegaShare MegaPro MegaSuper
Tên miền Add/On 1 5 Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền Alias Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền con Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Hệ thống máy chủ Linux Linux Linux Linux
Vị trí server US, UK US, UK US, UK US, UK
Dung lượng 9 999 MB 9 999 GB 9 999 GB 9 999 GB
Băng thông 9 999 MB 9 999 GB 9 999 GB 9 999 GB
Email 100 500 Không giới hạn Không giới hạn
FTP/Cơ sở dữ liệu Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Phí đăng kí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Đăng ký 6 tháng 100 000 VNĐ/Tháng 130 000 VNĐ/Tháng 250 000 VNĐ/Tháng 360 000 VNĐ/Tháng
Đăng ký 12 tháng 90 000 VNĐ/Tháng 120 000 VNĐ/Tháng 240 000 VNĐ/Tháng 345 000 VNĐ/Tháng
Đăng ký 24 tháng 85 000 VNĐ/Tháng 115 000 VNĐ/Tháng 230 000 VNĐ/Tháng 330 000 VNĐ/Tháng
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký