domain | hosting | tền miền | tk web | thiet ke website | web gia re
Web hosting
Chúng tôi xây dựng Server dành riêng cho web và các ứng dụng trên web, tăng tối đa khả năng bảo mật dữ liệu và hoạt động ổ định.

 - PHP, Perl
 - MySQL
 - Protected Directories
 - POP3/SMTP/IMAP/Webmail
 - FTP, HTTP File Manager
 - FrontPage Extensions
 - DirectAdmin, cPanel
 - 99.9% Server uptime
 - 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk support Portal
Thông tin gói Web hosting
Thông tin E1 E2 B1 B2 A1 A2
Tên miền Add/On 1 1 3 10 Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền Alias 2 5 10 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền con 1 1 3 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Hệ thống máy chủ Linux Linux Linux Linux Linux Linux
Vị trí server VN - US VN - US VN - US VN - US VN - US VN - US
Dung lượng 100 MB 200 MB 500 MB 1 000 MB 2 000 MB 3 000 MB
Băng thông 1 000 MB 2 000 MB 5 000 MB 10 000 MB 20 000 MB 30 000 MB
Email 5 10 25 50 100 Không giới hạn
FTP/Cơ sở dữ liệu 1 1 2 5 10 20
Phí đăng kí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Đăng ký 6 tháng 25 000 VNĐ/Tháng 45 000 VNĐ/Tháng 66 000 VNĐ/Tháng 119 000 VNĐ/Tháng 178 000 VNĐ/Tháng 295 000 VNĐ/Tháng
Đăng ký 12 tháng 24 000 VNĐ/Tháng 44 000 VNĐ/Tháng 65 000 VNĐ/Tháng 117 000 VNĐ/Tháng 175 000 VNĐ/Tháng 290 000 VNĐ/Tháng
Đăng ký 24 tháng 23 000 VNĐ/Tháng 43 000 VNĐ/Tháng 64 000 VNĐ/Tháng 115 000 VNĐ/Tháng 172 000 VNĐ/Tháng 280 000 VNĐ/Tháng
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký