Mail hosting
Chúng tôi xây dựng 1 Email Server riêng, đảm bảo khả năng gửi và nhận email của các doanh nghiệp. Đảm bảo việc gửi và nhận giữa hai hệ thống online và offline được thông suốt.

 - Dung lượng mỗi hộp mail: tối thiểu 20MB, Control Panel cho phép thiết lập dung lượng chi tiết cho từng địa chỉ.
 - Hệ thống mail bảo mật.
 - Có Control Panel quản lý và tạo Email.
 - Có thể sử dụng song song email trên Outlook hay Webmail.
 - 20 GB bandwidth giao dịch email hàng tháng.
 - Anti Spam, Anti Bomb…
Thông tin gói Mail hosting
Thông tin PLUS 01 PLUS 02 PLUS 03 PLUS 04 PLUS 05
Tên miền Add/On 1 2 5 10 Không giới hạn
Tên miền con 1 2 5 10 Không giới hạn
Hệ thống máy chủ Linux Linux Linux Linux Linux
Vị trí server VN VN VN VN VN
Dung lượng 250 MB 500 MB 1 000 MB 3 000 MB 10 000 MB
Băng thông 5 000 MB 10 000 MB 20 000 MB 60 000 MB 100 000 MB
Email 10 20 50 Không giới hạn Không giới hạn
FTP/Cơ sở dữ liệu 1 2 5 10 Không giới hạn
Phí đăng kí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Đăng ký 6 tháng 105 000 VNĐ/Tháng 185 000 VNĐ/Tháng 310 000 VNĐ/Tháng 460 000 VNĐ/Tháng 760 000 VNĐ/Tháng
Đăng ký 12 tháng 100 000 VNĐ/Tháng 180 000 VNĐ/Tháng 300 000 VNĐ/Tháng 450 000 VNĐ/Tháng 745 000 VNĐ/Tháng
Đăng ký 24 tháng 95 000 VNĐ/Tháng 175 000 VNĐ/Tháng 290 000 VNĐ/Tháng 440 000 VNĐ/Tháng 730 000 VNĐ/Tháng
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký