Web hosting
Chúng tôi xây dựng Server dành riêng cho web và các ứng dụng trên web, tăng tối đa khả năng bảo mật dữ liệu và hoạt động ổ định.

 - PHP, Perl
 - MySQL
 - Protected Directories
 - POP3/SMTP/IMAP/Webmail
 - FTP, HTTP File Manager
 - FrontPage Extensions
 - DirectAdmin, cPanel
 - 99.9% Server uptime
 - 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk support Portal
Thông tin gói Web hosting
Thông tin E1 E2 B1 B2 A1 A2
Tên miền Add/On 1 1 3 10 Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền Alias 2 5 10 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền con 1 1 3 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Hệ thống máy chủ Linux Linux Linux Linux Linux Linux
Vị trí server VN - US VN - US VN - US VN - US VN - US VN - US
Dung lượng 100 MB 200 MB 500 MB 1 000 MB 2 000 MB 3 000 MB
Băng thông 1 000 MB 2 000 MB 5 000 MB 10 000 MB 20 000 MB 30 000 MB
Email 5 10 25 50 100 Không giới hạn
FTP/Cơ sở dữ liệu 1 1 2 5 10 20
Phí đăng kí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Đăng ký 6 tháng 25 000 VNĐ/Tháng 45 000 VNĐ/Tháng 66 000 VNĐ/Tháng 119 000 VNĐ/Tháng 178 000 VNĐ/Tháng 295 000 VNĐ/Tháng
Đăng ký 12 tháng 24 000 VNĐ/Tháng 44 000 VNĐ/Tháng 65 000 VNĐ/Tháng 117 000 VNĐ/Tháng 175 000 VNĐ/Tháng 290 000 VNĐ/Tháng
Đăng ký 24 tháng 23 000 VNĐ/Tháng 43 000 VNĐ/Tháng 64 000 VNĐ/Tháng 115 000 VNĐ/Tháng 172 000 VNĐ/Tháng 280 000 VNĐ/Tháng
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký